Plewnik Pierwszy, w pobliżu Wartkowice, poddębicki