Kolonia Romanowska, w pobliżu Brójce, łódzki wschodni