Kały-Towarzystwo, w pobliżu Nowe Ostrowy, kutnowski