Jerzykowice Małe, w pobliżu Lewin Kłodzki, kłodzki