Borki Pichelskie, w pobliżu Sokolniki, wieruszowski