Wykaz Ulic, Miejscowości, Gmin, Powiatów

Wykaz na tej stronie pochodzi z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), a konkretnie z Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT.

Wpisz nazwę (lub kod GUS TERYT) ulicy, miejscowości, gminy, powiatu lub województwa do wyszukiarki po prawej.

Albo wybierz województwo z listy, aby zobaczyć wykaz powiatów, gmin, miejscowości, ulic.

Wykaz województw - Polska